Vår vision och verksamhet
Tillbaka till startsidan

 

Vår vision och verksamhet
syftar till att stödja människan i sin egen unika
 levnadskonst och i det 

- finna ett mer fullödigt uttryck både som individ, i relationer och i sitt   yrkesutövande
- nå den självkännedom som frigör människans inneboende resurser.

Con Spirito betyder "med ande" eller "i samklang".

Du kan kontakta oss via kontaktsidan eller via våra e-postadresser.

**

Noelius Con Spirito AB
Organisationsnummer: 556802-5802