Vår vision och verksamhet            Tillbaka till startsidan

 

syftar till att stödja människan i sin egen unika levnadskonst och i det 

- finna ett mer fullödigt uttryck både som individ, i relationer och i sitt
  yrkesutövande
- nå den självkännedom som frigör människans inneboende resurser
- förverkliga och fullborda sitt uppdrag.

"Att leva är en konst och hur att leva är en konst. Hur du upplever och hur du rör dig genom upplevelsen är också konst."

*

Con Spirito betyder "med ande" eller "i samklang".
Du kan kontakta oss via menyraden eller epost: noelius@conspirito.se

Organisationsnummer: 556802-5802