Kents CV
Tillbaka till föreg sida

Verksamhet:

Jag är sedan år 2010 helt och hållet verksam i vårt eget företag. Huvudsakliga uppdrag är handledning av chefer och grupper,  med inriktning på att stödja och utveckla verksamhet, metod, samarbete, självkännedom, bemötande samt kommunikation. Teorigrund och metoder är baserade på KBT, Motiverande Samtal, Lösningsfokuserad kortidsterapi samt Psykosyntesen. 

Före 2010 kombinerade jag, i flera år, eget företagande med en deltidsanställning (60%) som Beteendevetare inom företagshälsovård. Namnet på företaget var Roslagshälsan AB, som sedan blev Avonova Hälsa AB samt Hedman & Mannheimer Hälsa AB, p g a ägarbyten.

Mina uppdrag som Beteendevetare var att hålla utbildningar, ge handledning och individstöd både till anställda och chefer. Andra stora uppdrag var att driva olika projekt med långtidssjuk personal med diagnos kring stress och utbrändhet. Jag var mycket anlitad vid kriser eller svåra konflikter där arbetsgrupper – och ofta chefen - hamnat i en svår situation.

 

Senaste fortbildning:

2013 Grundkurs i Motiverande Samtal, arrangerat av HumaNova, Stockholm.
2009 gick jag en ettårig KBT utbildning på Sverige hälsan, Stockholm.
Se nedan för övriga utbildningar.

Typ av uppdrag:


Handledningsuppdragen riktar sig till chefer och personal inom varierade yrkesområden.
För närvarande handleder och utbildar jag bl a:
- tre personalgrupper inom Stockholms stad, HVB, som arbetar med boende för personer med miss-bruksproblem. Uppdraget har pågått i tio år.  
- elva grupper av personal inom Transit, PUT och Asylboende, vilka  är 8-10 anställda samt chef per grupp. Deras uppgift är att ta hand om ensam kommande flyktingbarn. Uppdraget har pågått sedan år 2004.


Jag har tidigare handlett:
- två olika BVC:ar i totalt två år
- en ungdomsmottagning, 
- en ungdomsfältgrupp i ett år 
- en fritidsfältgrupp i två år.
- två stödboendegrupper i två år
- fem arbetslag inom gymnasieskolan under några läsår
- samt många kortare uppdrag inom grundskolan i syfte att förbättra samarbetet i arbetslagen.
- förskola, både kortare och längre, oftast halvårsvis.

 

Jag också haft uppdrag via TBV (numera Sensus) och KSL i många år. Uppdragen har då riktats mot kommuner och fackföreningar med frågeställningar som rör kommunikation, konflikthantering och grupprocesser.

Bakgrund:

2013: Grundkurs i Motiverande Samtal (MI), arrangerad av HumanNova AB, Stockholm
2009: Ettårig KBT utbildning vid Sverige Hälsan, Stockholm
1997-2001: Samtalsterapeututbildning vid HumanNova AB, Stockholm
2001: Organisationskonsultutbildning vid HumanNova AB, Stockholm
        : UGL utbildning
1974: Lösningsfokuserad korttidsterapi på FKC i Täby.
1973: Gymnastik direktörsutbidlning vid GIH
        : Pedagogik (20 p) vid Stockholms Universitet. 
        : Mental Träning på Svenska ledarhögskolan (20 hp).

Med mig har jag  erfarenheter av chef- och ledarskap via anställning som föreståndare för koloniverksamhet i Stockholms stad. Kunskap och erfarenhet av personalärenden, avtalsfrågor, ledarskap, arbetsmiljö och psykosociala frågor har sin start trettio år tillbaka och härrör sig också från fackliga uppdrag. Jag var då verksam som huvudsskyddsombud och utbildare på det psykosociala områder för LR och Österåkers kommun i femton år. Åren 1973-1993 arbetade jag som lärare på grundskola och gymnasie.
Mellan 1993 och 1997 var jag anställd som konsult i Staffan Andersson Konsult AB. Där var mitt uppdrag att skapa och genomföra chefsutbildning i rehabiliteringsfrågor samt bedriva aktivitetsstöd för varslad och uppsagd personal inom Österåkers kommun. Projektet kallades ÖsterLots med stöd av Arbetslivsfonden.

Jag har  drivit eget företag sedan 1997.