Länkar & Referenser
Tillbaka till föregående sida

För att läsa mer:

Psykosyntes
www.psykosyntesakademin.se


Human
Design
www.jovianarchive.com
www.ihdschool.com


Gene Keys och IntegralHumanDesign

www.genekeys.com
www.integralhumandesign.net 

Fotograf (porträtt):Åsa Deleau Wiklund
www.ateljenvidodenplan.se

Livet handlar inte om att finna dig själv.
Det handlar om att
VARA dig själv!