Vad önskar du?


Jag arbetar numera enbart via Zoom-möte (internetbaserat) med individer, par och studiegrupper. 
Jag började studera Human Design 2009 och blev Certifierad Analytiker 2015. Utifrån detta system, som jag kombinerar med Gene Keys erbjuder jag en djuplodande genomgång av din design, där jag tar avstamp i ditt syfte (inkarnationskorset) och väver en berättelse om din design både utifrån grundläggande begrepp, men också de unika nyanser och det livstema som träder fram genom min förberedande analys. Jag binder samman och lyfter fram detaljer som präglar din personlighet; styrkor, gåvor, sår, mönster och utmaningar som ligger inpräglad som cellminnen i din natur. 
Efter den första genomgången finns möjlighet till
fristående timmar för avancerad, fördjupad uppföljning/vägledning/samtal utifrån en kombination av Human Design, Gene Keys och min snart trettioåriga erfarenhet som diplomerad Psykosyntesterapeut (1995). 
Du kan också välja ett fördjupat processarbete, där jag som utbildad Guide för Gene Keys guidar dig genom Gyllne Stigen med fokus på ditt syfte och relationer. 
Som Certifierad Human Design Guide (2012) erbjuder jag också grundkurs i Human Design - Living Your Design.
Jag ger också föräldrar konsultationer för barn under 18 år utifrån HD och GK. 

JAG SPELAR IN ALLA SESSIONER SÅ ATT DU KAN LYSSNA I LUGN OCH RO I EFTERHAND.

* En fristående, djuplodande genomgång av din design, enl Human Design två timmar:
Privatbetalande: 1 980 kr inkl moms
Företagsfaktura: 1 980 kr exkl moms
  

* Paketpris med rabatt (du sparar 355 kr) för djuplodande genomgång av din design, 
två timmar + en timmes uppföljning:

Privatbetalande: 2 500 kr inkl moms 
Företagsfaktura: 2 500 kr exkl moms
Uppföljningstimmen skall genomföras inom två månader efter första genomgången.


* Immersion - att gå djupare: via vägledning med terapeutiskt, processorienterat synsätt, fristående timmar.

Privatbetalande: 875 kr inkl moms/timme
Företagsfaktura: 900 kr exkl moms/timme
Här kan du boka, löpande och fristående sessioner, efter eget behov och i den takt som passar dig. 
Vi utgår från din vardags- och livssituation, relationer och/eller existentiella frågor och jag utgår från, och återkommer till, din design för att stötta ökad självkännedom och självacceptans i en läkande process.

* Vägledning genom Gene Keys "Gyllne Stig" - en djupare fortsättning i process

Privatbetalande: 875 kr inkl moms/timme
Företagsbetalande: 900 kr exkl moms/timme
Vi är menade att fullborda vårt syfte "livsuppgift - livsarbete" i relationer - och därför har "Gyllne Stigen" fokus på att förstå dina relationsmönster; hur/vad/vem du attraherar till ditt liv; den gåva du är och gåvor som du har att ge genom syfte och livsarbete; dina styrkor - men också de sår, skuggsidor och försvar som kan blockera dig i dina relationer och hindra dig att fullborda ditt syfte.

Detta är en djuplodande process som kräver "dedikerat åtagande" och villighet att se gåvor men också att erkänna, omfamna och acceptera dina skuggsidor - för att på så sätt frigöra den du innerst inne är.
Mellan varje session leder jag dig genom de olika sekvenserna genom att inskriven form (mejl) ge dig individuellt anpassad vägledning som utgår från din unika design. Du får då kunskap om processen. Jag skriver till dig om begrepp som rör dina, personliga, sfärer och stigarna mellan dem samt ger dig frågeställningar att kontemplera, umgås med och skriver till mig om inför nästa session. Den här processen är djupgående för dig och omfattande i tid och engagemang för oss båda.

10 sessioner via Zoom (lämpligen två veckor mellan varje 60-minuters session) där vi samtalar för att fördjupa förståelsen. Du behöver också kunna avsätta substantiell tid för "hemuppgifterna" mellan zoom-sessionerna, för att få ut det värdefulla djupet i den här processen.

  

* Konsultation för par: 90 minuter

Privatbetalande: 2 400 kr inkl moms
Företagsfaktura: 2 400 kr exkl moms

Bästa sättet är att ni först, gör en enskild genomgång av er egen design, därefter parkonsultation för att arbeta mer er relation utifrån era unika designer; att förstå olikheter - på vilket sätt ni attraherar och repellererar i er relation och hur att bäst fungera ihop, utifrån individuell energityp och egenskaper. Jag adderar behjälplig information från Gene Keys också.

* Att ge ditt barn bästa stöd att vara sig själv.

Privatbetalande: 1100 kr inkl moms/barn under 18 år.

FÖRÄLDRA-STÖD: Genom att förstå ditt barns natur ger du henne/honom bästa förutsättning att "vara sig själv", slippa överdriven anpassning och förställning. Du kan stötta och stärka de naturliga, medfödda gåvor ditt barn har och undvika fällan att projicera dina egna egenskaper och önskemål på ditt barn. (Ca 1 timme)

Grundkurs - Art of Living Your Design - i liten grupp via Zoom.

Privatbetalande: 5 500 kr inkl moms för 8 tillfällen x 120 minuter i grupp om  4-6 personer
- samt ca tio timmars inspelade föreläsningar. 
Mot företagsbetalning: 5 500 kr exkl moms
I priset ingår också ca10 timmar ljudfiler, power-pointbilder, personlig feedback på insända hemuppgifter (per mejl).

NÄSTA START:  19 sept 2024 (w37)
SISTA ANM DAG: 5 sept 2024
Anmälningsavgift: 700 kr betalas vid anmälan (+ moms mot ftg)
Resterande summa: 4 800 kr betalas senast, meddelas senare (+ moms mot ftg)
Träffarna är förlagda till: Torsdagar: 19/9, 26/9, 10/10,  24/10, 7/11, 21/11, 5/12 samt 19/12, varje gång: kl 19-21

För att delta krävs att du har haft en grundläggande genomgång av din design, med mig.
Mitt unika upplägg är att jag kombinerar trettioårig yrkeserfarenhet som psykosyntesterapeut med Human Design, som certifierad Analytiker sedan 2015. Det betyder att vi under kursen har stort fokus på varje deltagares självkännedom utifrån Human Design.
  
Kursen krävs också för att kunna söka professionell utbildning till Human Design Analytiker vid IHDS. 
Kursen passar också dig som är vill få stöd i att leva din design (natur) och samtidigt få en djupare förståelse för Human Design Systemet. 
Kursen ger tillsammans med grundläggade reading behörighet att söka till professionell utbildning till Guide och/eller Analytiker vid International Human Design School.
För att få intyg om genomgången grundkurs krävs: 
1) en grundläggande genomgång av din design 2) deltar i åtta zoom-träffar 3) lyssnar till ca 10 timnmar inspelade lektioner mellan sessionerna, gör hemuppgifter, varav vissa delar fungerar som "inlämningsuppgifter" till mig.

Att vara i grupp innebär att du får höra andra deltagare dela sin upplevelse. Här kan vi stötta varandra att leva vår unika design. Under sessionerna använder vi ca 50% av tiden att dela våra tankar, känslor, frågor som uppstår både via hemarbete/föreläsningar samt genom den egna processen. Resterande tid tar vi upp frågor och jag ger kompletterande undervisning.


* Privat grundkurs - Art of Living Your Design, personlig undervisning och vägledning via Zoom.

Privatbetalande: 950 kr x 8 = 7 600 kr inkl moms
Företagsfaktura: 1 050 kr x 8 = 8 400 kr exkl moms

Kursen krävs, tillsammans med grundläggande genomgång av din design, för att kunna  söka den professionella utbildningen till Analytiker/Guide på IHDS.  Kursen passar också dig som vill ha en djupare förståelse för Human Design Systemet.
Kursen ger en god överblick för din vardag men ger inte behörighet att genomföra grundläggande och avancerade genomgångar av andras designer 
som Analytiker.
För att få intyg om genomgången grundkurs krävs:
1) en grundläggande genomgång av din design, av mig som certifierad Analytiker
2) åtta, djupt, personliga handledningstimmar där vi samtalar om din process samt  där jag svarar på frågor och ger kompletterande undervisning. 
3) Du lyssnar till ca 10 timnmar inspelade lektioner mellan sessionerna, gör hemuppgifter, varav vissa delar fungerar som "inlämningsuppgifter" till mig och jag ger feedback per mejl.

MÖTESPLATS - en processorienterad grupp för dig som har gått grundkursen eller som har vandrat Gyllne stigen med mig som
vägledare.
Ny grupp startar när minst 4 - max 6 personer - vill vara med. Meddela mig intresse!
2400 kr inkl moms (exkl moms mot företag). 5 tiifällen, kvällstid under en termin.

Syfte: ett forum, för max 6 personer, att i förtrolighet dela de med- och motgångar som vardagen bjuder oss i vår strävan att leva i trohet mot oss själva. Min roll kommer att vara ta ett vägledande/terapeutiskt perspektiv i syfte att fördjupa vars och ens process samt att presentera frågeställningar, reflektionsuppgifter och teman, för deltagarna att umgås med mellan träffarna, göra inlämningsuppgifter runt  - vars ämnen vi, helt eller delvis, samtalar om under zoom-mötena. Med utgångspinkt från aktuellt tema delar jag också min kunskap och erfarenheter både gällande Human Design och Gene Keys.

* Yrkeshandledning/timme.

Mindre företag: 1 300 kr exkl moms
Mot arbetsgivare: 1 550 kr exkl moms

För dig som arbetar som t ex terapeut eller i andra vårdande, ledande yrkesroller där  du vill utgå från en djupare förståelse  av dig själv och för människor i din omgivning. 

"Bortom våra idéer om att göra rätt och att göra fel finns ett fält.
Jag möter dig där."
Rumi