Human Design & Gene Keys
Tillbaka till föregående sida

INTRODUKTION TILL HUMAN DESIGN:

I Podcasten "Holy Crap" kan du lyssna när Mathilda och Amanda intervjuar mig om Human Design. I första avsnitt beskriver jag systemet och grundläggande aspekter. I det andra avsnitt gör jag en superkort analys av Mathilda och Amandas designer som ett litet smakprov.

https://open.spotify.com/episode/3Y2iCJD2BT3PDUFmnlQr2Z?si=y9EUaVUeQWu-C_NCV9wkRw

https://open.spotify.com/episode/19GVmZswcndXWAqHMjNS1R?si=RRzQEojwQl207oe3uu85lQ

 

VÄLKOMMEN ATT LYSSNA!

 

***********

Vem är jag? Vad är mitt syfte? Varför krånglar mina relationer?


Det är några exempel på frågeställningar som jag, genom åren, har mött i mitt terapeutiska arbetet.

En del svar finner vi i de omständigheter och förutsättningar som vår historia har bjudit på, men mycket mer än vi anar möter vi livets händelser utifrån vår bestämda och unika prägling.
De mest värdefulla och befrämjande svaren på våra existentiella frågor är därför av mer av "mekanisk" karaktär än psykologisk.
Att få insikt om vår egen design skapar förståelse för hur vi i grunden är "konstruerade" (skapade). 
Det ger oss möjlighet att slappna av in i oss själva.
Det öppnar för en befriande insikt om vår egen natur och ger möjlighet till djupare självacceptans.
Det stärker möjligheterna att uttrycka våra gåvor istället för att sträva efter något vi inte är; något som vi själva eller omgivningen ställer krav på, men som kanske inte stämmer med vår natur.
Att förstå vår design ökar möjligheten att vara trogen vår bestämmelse - och att ge andra fria att också leva sin natur.
Det kastar ljus över vår historia; vårt öde och bestämmelse på ett helt annat sätt och komplemterar därför på ett frigörande sätt andra, traditionella psykologiska /psykoterapeutiska synsätt

Human Design - vetenskapen om mångfald

 

Integral Human Design - om olika frekvenser 

 

Human Design är ett system som på ett mycket detaljerat och exakt sätt berättar om hur du är designad utifrån en kombination av genetiska arv från förfäder och din tidlösa själs specifika särdrag. Genom en syntes av modern vetenskap om astronomi, astrofysik, kvantmekanik, läran om genetik, biokemi samt tidlösa observationssystem; så som IChing, Astrologi, Vedisk kunskap samt den judiska läran om livets träd, framträder en unik bild av hur du är konstruerad att fungera som ”medvetande i form”.

** 

Den Gyllne Stigen - om livets syfte och hur vi kan läka relationssår, skuggor och mönster
för att fullborda vårt syfte
Klicka på bilden nedan om du vill veta lite mer om Gene Keys´Gyllne Stig

Den Gyllne Stigen är ett komplement till Human Design som fokuserar på din livsuppgift; fördjupar förståelsen för den men också dina relationsmönster; både sår, skuggor och potential. Gene Keys adderar värdefull information om varje gennyckels frekvenser; skugga, gåva och ”Siddhi”; den högsta frekvensen för att bistå dig att leva på gåvans frekvens och därigenom få möjlighet att uppleva ett vidgat perspektiv på livet.

En grundläggande genomgång av din unika Human Design karta skapar möjlighet till djup självinsikt, acceptans och avslappning. Det är en fördel att ge tid för uppföljning, fördjupning och den integrationsprocess som leder till att mer fullödigt leva din unika design. Gene Keys och den Gyllne stigen är ett kontemplativt, andligt, omvälvande program som kräver ett åtagande, en villighet att se och bearbeta egna skuggsidor med kärlek och uthållighet.
Ovanstående system kan ses som en utskrift av ditt blueprint som vi utgår från i det vägledande samtalet.

Till sist:


Min terapeutiska bakgrund finns i Psykosyntesen.
Gå till www.psykosyntesakademin.se
för att läsa mer

Upplägg & Priser
Klicka på rubriken ovan för att läsa mer om pris och upplägg

Certifierad Human Design Analytiker
2015

Klicka nedan för :
Upplägg & Priser