Grupphandledning o Grupputveckling

Tillbaka till föreg sida

 

Grupphandledning:

kan vara ärendeinriktad, vilket innebär att gruppen i huvudsak har fokus på uppdraget i förhållande till professionell hållning och den personliga inställningen (yrkesetisk triangel).
Handleningen kan också vara processinriktad då den i större omfattning bereder tid för gruppen att se egna normer, värderingar, relationer och kommunikation som påverkar arbetets resultat.

Grupputveckling:

Gruppens totala resultat är beroende av varje individs själv- och människokännedom, viss familjesystemisk insikt samt förståelse för effekten av individernas och organisationens varierade värdegrund, motivation och resultatorientering.

Vid grupputveckling och teambuilding inkluderar jag:

* Roller och familjesystem
* Gruppnormer och eget bidrag till gruppdynamik
* Personlig värdegrund och målsättning kontra gruppens och verksamhetens
* Gruppens potential att förverkliga och leverera önskat resultat
* Stabilitet och förändring
* Kommunikation


Jag ger både föreläsningar och personaldagar samt arbetar över tid med handledning i grupp eller mer djuplodande grupprocesser.

Många grupper behöver någon form av gruppkunskap (edukation) för att utgöra ett effektivt team men också för att kunna tillgodogöra sig grupphandledning.

Kontakta mig för mer information, upplägg och priser.